MUDr. Jana Vojtíšková

Jana v sedačce tisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interní a všeobecné lékařství

(předoperační vyšetření)

 

 

Vzdělání a kvalifikace:

Fakulta všeobecného lékařství UK v Praze
studium ukončeno absolutoriem v roce 1977 a získáním titulu MUDr.

Pracovní zkušenosti:

od 1993 soukromá ordinace – praktický lékař pro dospělé
Školitel IPVZ, učitel 1. a 2. lékařská fakulta UK
1986 atestace z všeobecného lékařství
1983-1993 OÚNZ Praha 4 – obvodní lékař
1984 atestace z interního lékařství
1977-1983 interní odd. NsP Frýdlant v Čechách