MUDr. Eva Dřevínková

 

drevnikova
vedoucí lékař plastické chirurgie
Vzdělání a kvalifikace:

2012 Atestace z plastické chirurgie
2003 Atestace z chirurgie 1 stupně
2000 Ukončení studia na 2. LF Univerzity Karlovy, obor všeobecné lékařství, získání titulu MUDr.

Pracovní zkušenosti:

2008 – dosud lékař  a odborný asistent –  Klinika plastické chirurgie FNKV a 3. lékařská fakulta UK, Praha, Přednosta: Doc. MUDr. M. Tvrdek, CSc.
2007 – 2008 Clinical Research Fellow (vědecký pracovník), Cardiff University, Cardiff, Velká Británie
2007 – 2008 Staff Grade (specialista v daném oboru) – Mamologické centrum, University Hospital of Wales, Cardiff, přednosta: Prof. R. E. Mansel
2005 – 2007 Specialist Registrar (ekvivalent lékaře po 1. atestaci) – Klinika všeobecné chirurgie, Mamologické centrum, University Hospital of Wales, Cardiff, přednosta: Prof. R. E. Mansel
2004 – 2005 Odborný pracovník VŠ – 1. lékařská fakulta, Chirurgická klinika FN Na Bulovce, Praha, přednosta: Prof. MUDr. F. Antoš, CSc.
2001 – 2005 Sekundární lékař, Chirurgická klinika FN Na Bulovce, Praha, přednosta: Prof. MUDr. F. Antoš, CSc.
2000 – 2001 Sekundářní lékař, Klinika popáleninové medicíny, FN Královské Vinohrady, Praha, přednosta: prim. MUDr. L. Brož

Kurzy, kongresy, sympozia:

2009 – 2016 kongresy a sympozia v České republice
2006 – 2007 kongresy a sympozia Velká Británie

Další

Aktivní znalost angličtiny (Trinity exam úroveň 12, CAE a CPE kurzy) a němčiny, pasivní znalost francouzštiny, ruštiny