Sklerotizace žilek


Sklerotizace je vhodná k odstranění drobnějších rozšířených žilek, mikrovarixů, tzv. pavoučkových cév, rozšířených podkožních cév nebo nefunkčních žilek. Při sklerotizaci se do povrchové žíly pomocí tenké jehly vstříkne chemická látka, která naleptá žilní stěnu. Tato injekce podráždí a zanítí vnitřní stěny cévy, způsobí jejich slepení a uzavře tak průtok krve. Tím se sníží výskyt rozšířených podkožních cév, mikrovarixů a nefunkčních žilek.

Ihned po vstřiku je nutná komprese zdravotními punčochami. Bez řádné komprese totiž nedojde k požadovanému efektu. Při dodržení všech postupů nakonec žíla částečně nebo zcela zmizí. Zbývající žíly převezmou funkci žíly, která už nepracuje. Sklerotizace je ambulantním výkonem

Pokud klient užívá léky na rozpouštění krve – salicyláty (Acylpyrin) nebo pokud je warfarinizován, je nutné toto konzultovat s lékařem. Tyto léky jsou totiž pro výkon významné. Lékař musí být také u žen informován o užívání hormonální antikoncepce.

Pokud si je klient vědom nějaké poruchy krevní srážlivosti (např. Leidenská mutace apod.) je nutné s tímto seznámit lékaře, sklerotizace je v tomto případě kontraindikována.

Sklerotizace se také nesmí provádět v těhotenství.


POKYNY PO  VÝKONU:

Zákrok trvá několik minut a po zákroku je nutná komprese zdravotními punčochami, kterou je nutno nosit 3 týdny, aby se stěny cévy slepily a nedošlo již k obnovení průtoku.

Pro tento případ je z hygienického hlediska lépe mít vždy dvě elastické kompresivní bandáže na jejich výměnu. - V období minimálně 14 dnů po výkonu by se klient neměl vystavovat větší fyzické zátěži, stání na jednom místě apod.

Dobré je zamezit ohýbání končetiny v koleni, při sezení nepřekládat jednu končetinu přes druhou.

Vsedě se doporučuje končetinu podkládat do horizontální polohy. . - Ošetřená místa nesmí být alespoň dva měsíce vystavována slunečnímu záření.


CENÍK :


aplikace cena
1 ošetření od 800,00 Kč