RUŠ terapie


Metoda RUŠ – Rychlá a účinná změna skutečnosti, je moderní metodou vědomé a logické práce s lidským podvědomím. Princip metody spočívá v objevení a vytažení negací (bloků) z podvědomí klienta, vyřešení těchto negací a finální kontrola potvrzující jejich trvalé odstranění. Klient je v průběhu terapie veden terapeutem cílenými otázkami k příčinám stávajících problémů. Nalezené příčiny jsou odstraněny a současně s nimi jsou odstraněny také jejich důsledky.


JAKÉ PROBLÉMY ŘEŠÍ METODA RUŠ

Zejména problémy psychického charakteru nebo též zdravotní problémy způsobené neřešenými psychickými potížemi, dále je možné terapií zvýšit kvalitu života těm, které trápí jen „drobné“ nepříjemnosti. Např.: pocitů viny a strachu, nejistot, traumat, nežádoucích zvyků a chování, trýznivých vzpomínek a jiných starostí, které jim brání žít spokojený a úspěšný život plný radosti.


PRO KOHO JE METODA URČENA 

Pro osoby, které si uvědomují své problémy a chtějí je vyřešit. Klienty mohou být všechny věkové kategorie počínaje dětmi až po seniory. Klient musí být schopný mentálně aktivně pracovat.


PRŮBĚH A DÉLKA TERAPIE

Terapie trvá od 2 – 4 hodin, na začátku sezení je vždy klientovi vysvětleno, jaký bude terapeutický postup. Terapie vždy probíhá mezi čtyřma očima, přítomen je pouze klient a terapeut. Klient po čas terapie sedí a po celou dobu má zavřené oči (nejedná se o hypnózu!), aby se lépe rozpomněl na detaily a zároveň byl citlivější k vlastním pocitům, které jsou navigátory na cestě hledání negací.


POČET TERAPIÍ

Již bezprostředně po skončení první terapie dochází k zlepšení kvality života a odstranění problémů, které klient identifikoval. Má-li klient po první terapii zájem řešit i další problémy, které ho trápí, je to možné. V případě, že má klient více komplikovaných problémů, je možné absolvovat více terapií.


CENÍK

program cena
terapie do 3 hodin 3.000 Kč
každá započatá hodina nad 3.hodiny v případě zájmu klienta 1.000 Kč
terapie do 3 hodin/studenti a senioři 2.500 Kč
každá započatá hodina nad 3.hodiny v případě zájmu klienta/studenti a senioři 500,00 Kč