Biofotonický skener


Sílu Vašeho imunitního systému změříme neinvazivní metodou pomocí Pharmanex biofotonického skeneru. Toto měření je ve světě první metoda, která na základě měření karotenoidových antioxidantů v kůži zjišťuje antioxidační schopnosti vašeho organizmu. Technologie biofotonického skeneru je založená na optické metodě známé jako Ramanova rezonanční spektroskopie, které byla udělena Nobelova cena. Výsledkem měření jsou údaje o tom, jak je Vaše tělo odolné vůči civilizačním chorobám.

Volné radikály přispívají významně ke vzniku a průběhu diabetu, infarktu myokardu, nádorů, zánětů, poruch imunity, podporují stárnutí, vznik očních chorob např. šedého zákalu, řady plicních chorob, kožních chorob, neurodegenerativních chorob (např. Parkinsonova a Alzheimerova choroba), podporují virové infekce, podílí se např. na revmatickém zánětu kloubů, spolupůsobí u eklampsie, působí mužskou neplodnost.

Volné radikály jsou endogenního i exogenního původu. V přírodě lidskou činností stále přibývají. Ze zevního prostředí jde nejčastěji o látky obsažené v cigaretovém kouři, těžké kovy, železo a měď zejména v některých sloučeninách, některé herbicidy a pesticidy, přepálené tuky a tuky žluklé (zoxidované), kyslíkové radikály, dusitany a chlór.

Protivníkem volných radikálů jsou antioxidanty. Těch se vytvořilo během historického vývoje veliké množství. Každá buňka člověka je denně napadena asi 10 000 volnými radikály. Pokud není antioxidační ochrana a reparační pochody dostatečně účinné, vznikají výše uvedené nemoci. Jak je z přehledu nemocí, na kterých se podílí volné radikály patrno, je mnohem častěji v organismu nedostatek antioxidantů a jejich příjem je velmi důležitý. Přehled nejúčinnějších přípravků – antioxidantů, které zlepší Vaši antioxidační imunitu naleznete v sekci výživová terapie.

Skener vyvinuli vědci z Univerzity v Utahu pod vedením doktora Wernera Gellermanna v roce 2001. Aplikovali Ramanovu technologii na meření karotenoidových antioxidantů v kůži in vivo. Při procesu skenování se identifikují jedinečné molekuly karotenoidů, a stanovuje se SCS (skin carotenoid score – skóre karotenoidů v kůži) anebo tzv. „Body Defense Score“ (skóre ochrany těla).

Pharmanex® BioPhotonic Scanner je nebolestivé neinvazivní metoda zjišťování antioxidační schopnosti organismu.

Jednoduše, když položíte ruku na přístroj, za použití nízkoenergetického modrého laserového světla, se stanoví aktivita vašeho antioxidačního ochranného systému.

Množství koncentrace karotenoidů v kůži totiž odráží celkového množství antioxidantů v těle.
Pharmanex® BioPhotonic Scanner byl vyvinutý proto, aby pomohl uživatelům výživových doplňků stanovit, zda užívají dostatečné množství antioxidantů.

Nízké SCS je informací, která vás může motivovat k úpravě stravovacích návyků anebo k změně životního stylu – zvýšení konzumace ovoce a zeleniny, ukončení kouření anebo konzumaci výživových doplnků s antioxidanty.

BDS (Body Defense Score – skóre ochrany těla) anebo SCS (Skin Carotenoid Score – skóre karotenoidů v kůži) vám pomáhá zorientovat se v tom, zda máte dostatek antioxidantů ve stravě pro optimální ochranu před volnými radikály. Vysoké skóre je obrazem silné antioxidační ochrany.

Faktory ovlivňující SCS:


1. DIETA

Lidé, kteří jedí stravu bohatou na karotenoidy (ovoce a zelenina s vysokým obsahem karotenoidů) mají vyšši SCS.

2. DOPLŇKOVÁ STRAVA

Lidé konzumující doplňky stravy s karotenoidovými antioxidanty mají vyšší SCS.

3. PROCENTO TUKŮ V TĚLE

Lidé s nadváhou anebo s vyšším množstvím tuku ve vztahu k jejich výšce a pohlaví, mají často nízké skóre.

4. ŽIVOTNÍ STYL

Vysoká míra stresu a expozice volným radikálům znižují vaše SCS. Zdrojem volných radikálů jsou: kouření, stres, znečistěné životní prostredí, toxíny.

5. GENETICKÉ DISPOZICE

existují geneticky dané rozdíly ve schopnosti absorbovat karotenoidy, což také ovlivňuje vaše SCS.

Okamžitě po měření můžeme začít pracovat na zlepšení Vaší imunity a pravidelně sledovat účinky výživového programu.

 

CENÍK:


program cena
úvodní měření 200,00 Kč